Spotkanie studentów UTW z burmistrzem Krzysztofem Wolnym

Tematem spotkania w dniu 16.02.2023r. z burmistrzem K. Wolnym było „Podsumowanie 2022 roku i perspektywy rozwoju miasta i gminy Międzychód w 2023 roku”. Studenci mogli zapoznać się ze szczegółami podjętych działań w 2022 roku. W minionym roku zadbano o różne sfery życia naszej społeczności z podatków oraz z innych źródeł.

Do podjętych działań należało m.in.:

Przebudowa i modernizacja Przedszkola im. Kubusia Puchatka i żłobka; remont pomieszczeń UMiG; Drogi: Wiśniowa w Międzychodzie, przy stawku i przy świetlicy w Głażewie (w ramach „Polskiego Ładu”); przebudowa ul. Nowa M-chód, przy nowo oddanym przedszkolu; budowa drogi ul. Chopina (w trakcie, w ramach „Polskiego Ładu”); przebudowa przejścia  z Chrobrego na Ratajczaka. Remont pomieszczeń CAK (w ramach „Kulisy Kultury) i szatni na Orliku. W toku jest przebudowa zabytkowego dworu w Mniszkach. Rewitalizacja placu zabaw nad jeziorem  (współpraca w „Puszczą Notecką”). Nowe tablice edukacyjne (współpraca z Nadleśnictwem M-chód). Podarowanie 222 komputerów dla dzieci (w ramach grantu PPGR). Wsparcie działań proekologicznych, stowarzyszeń i klubów sportowych, uchodźców z Ukrainy. Dofinansowanie przewozów pasażerskich PKS. Dofinansowanie OSP. Cały czas funkcjonuje program osłonowy „Tele-opieka – Bezpieczny Senior”.

Najbliższe inwestycje: obecnie trwa przetarg na ogródek jordanowski; opracowuje się doświetlenie ścieżki rowerowej w kierunku drugiego mostu oraz doświetlenie przejść dla pieszych w Międzychodzie. W tym roku rozpocznie się budowa zakładu produkcyjnego w Gorzyniu.

W przyszłości planuje się: budowę świetlicy w Skrzydlewie; rozbudowę remizy OSP w Lewicach; dalszy rozwój elektronicznych usług w zakresie e-administracji.

Obecnie opracowuje się strategię rozwoju gminy Międzychód na lata 2023-2030. Będzie konsultacja z mieszkańcami. Burmistrz K. Wolny przedstawił również plan imprez plenerowych w 2023 roku. Omówił też tematykę związaną z piecami, opałem i podatkiem deszczowym. Studenci mieli okazję do zadania pytań na różne tematy związane z działalnością gminy.

Fot. Roman Gawron

Możesz również polubić…