Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

W dniu 28.09.2023r. w sali widowiskowej CAK w Międzychodzie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024, która po raz 18-ty zgromadziła zaproszonych gości i słuchaczy naszego UTW.  Rozpoczęła się wprowadzeniem władz uczelnianych i odsłuchaniem Gaude Mater Polonia. Przybyłych powitał v-ce prezes UTW Lech Staszak, w osobach: dotychczasowy Honorowy Rektor UTW dr Włodzimierz Łęcki, nowy Honorowy Rektor UTW dr Zdzisław Szkutnik, starosta powiatu międzychodzkiego Rafał Litke, v-ce przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Sulej, burmistrz miasta i gminy Krzysztof Wolny, przedstawiciel CAK Karolina Grocholewska, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Bartosz Cemborowicz, z-ca Nadleśniczego Lech Jankowiak, red. naczelny Krzysztof Sobkowski, przedstawiciel ZUO Clean City Katarzyna Dobkiewicz, instruktor CAK Teresa Cichosz. Powitanie obejmowało oczywiście także wszystkich studentów naszego stowarzyszenia, w tym 9 nowych członków.

Głos zabrała prezes UTW Mariola Furchert, która powitała wszystkich obecnych, szczególnie nowych członków. Przewodnim mottem tego roku akademickiego jest „Wiedza, prawdziwa mądrość nikomu jeszcze nie objawiła się we śnie, zanim nie zaczął się jej uczyć” (cyt. Enniusz Quintus). Poinformowała studentów, że wydano już plan zajęć przedmiotowych, natomiast plan zajęć na  I semestr 2023/2024 jest w trakcie opracowania. Zapoznała z planowanymi zajęciami, przedsięwzięciami i miejscem ich realizacji.

Następnie prezes UTW odczytała treść pisma skierowanego do naszego UTW, zawierającego informację o rezygnacji ze stanowiska Honorowego Rektora przez dr inż. Włodzimierza Łęckiego. Wyraziła serdeczne podziękowanie za pełnienie tej ważnej funkcji, odczytała list gratulacyjny, po czym nastąpiło wręczenie ryngrafu jako pamiątki wspólnych lat pełnych wyzwań i wydarzeń.

Głos zabrał dotychczasowy Honorowy Rektor UTW dr W. Łęcki (pełnił tę funkcję od 2006r.). Podzielił się on ze zgromadzonymi rozważaniami na temat swojej decyzji. W jej podjęciu pomogła mu sentencja Winstona Churchilla: „Każda zmiana jest motorem postępu”, której puentą jest, że personalna rotacja jest koniecznością. Godność Honorowego Rektora naszego UTW była przyjemna i satysfakcjonująca. Rezygnacja z pełnienia tego stanowiska nie oznacza jednakże rezygnacji z dalszych kontaktów z UTW. Usłyszeliśmy słowa uznania nie tylko za aktywne i wielokierunkowe prowadzenie działalności, ale także za fakt, że mimo trudnych chwil wznowiliśmy działalność, co nie udało się wszystkim UTW.

Dr Włodzimierz Łęcki spotkał się z nazwą Międzychód w latach 50-tych, pierwsze kontakty nawiązał z Ludwikiem Wróżem. Napisał wówczas swój pierwszy przewodnik „Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie”. Jego zdaniem nasze Pojezierze jest najładniejszym, najlepiej zagospodarowanym fragmentem Wielkopolski. Wyraził podziękowanie za współpracę, za wiele miłych chwil, za aktywność członków UTW i bardzo dobrą frekwencję na wykładach. Jego przygoda z UTW rozpoczęła się 18 lat temu, kiedy międzychodzki  biznesmen Henryk Paech wspomniał o koncercie UTW i zaprosił doktora do współpracy. Doktor Wł. Łęcki wyraził zadowolenie z faktu, że kolejnym Honorowym Rektorem zostanie dr Zdzisław Szkutnik, który z pewnością zasugeruje ciekawe przedsięwzięcia.

Prezes M. Furchert poprosiła o zabranie głosu przez burmistrza Międzychodu Krzysztofa Wolnego.

Burmistrz Krzysztof Wolny podkreślił podniosły charakter inauguracji i przekazał dr Wł. Łęckiemu list gratulacyjny, zawierający podziękowanie za społeczne zaangażowanie, ciekawe wykłady i wycieczki turystyczne. Przypomniał, że w 2015r. przyznano dr Wł. Łęckiemu tytuł Honorowego Obywatela miasta Międzychód za służbę gminie. Doktor jest wzorem i inspiracją dla wszystkich.

Prezes Maria Furchert podkreśliła, że każda uczelnia musi mieć rektora, dlatego nasz UTW wystąpił z prośbą do Wyższej Szkoły Użyteczności Społecznej, naszej patronackiej uczelni. Zaproponowano kandydaturę dr Zdzisława Szkutnika. Prezes M. Furchert przedstawiła zebranym sylwetkę nowego Honorowego Rektora; zapraszamy do zapoznania się z tekstem na naszej stronie internetowej.

Głos zabrał dr Z. Szkutnik. Współpraca zaczęła się 13 lat temu, kiedy to uczestniczył on w jubileuszu naszego UTW. Przybyli wówczas reprezentanci 18 UTW, obecnie jest ich wiele więcej.

Dr Z. Szkutnik przedstawił zgromadzonym 3 sugestie, czym mógłby zająć się nasz UTW. Pierwsze zagadnienie to bezpieczeństwo seniorów. Spotykamy się bowiem z oszustwami osób starszych na poważne kwoty. W czasopiśmie „Głos Seniora” można o tym poczytać. Ilość oszustw ciągle rośnie. Większość ofiar – 80% – to kobiety. Konieczna jest edukacja, aby temu zapobiec. Trzeba się przed tym bronić. W tym celu można np. pozyskać broszury, ”Niezbędnik Seniora” itp.

Drugie zagadnienie to Wielka Pętla Wielkopolski, szlak wodny. Proponuje się organizację rejsów poprzez wypożyczenie łodzi (wiąże się to z pewnymi kosztami). Wspomniana wyżej Pętla jest bardzo malownicza. Na szlaku znajduje się 70 marin.

Trzecie zagadnienie to atrakcyjna debata oxfordzka. Cztery osoby tworzą zespól do pozycji, cztery osoby do opozycji. Każdy ma 5 minut na wypowiedź, spełnia ściśle określoną rolę. Najważniejsza jest tutaj współpraca w zespole. Można korzystać z platformy internetowej.

Na zakończenie wypowiedzi dr Z. Szkutnik zwrócił się z prośbą o sugestie dotyczące jego roli jako Honorowego Rektora.

Głos zabrał v-ce prezes Zarządu UTW, L. Staszak, dziękując obu rektorom za wypowiedź i udzielił głosu staroście międzychodzkiemu Rafałowi Litke.

Starosta złożył gratulacje i podziękował dr Wł. Łęckiemu za lata służby na stanowisku Honorowego Rektora, za dokonania dla dobra Ziemi Międzychodzkiej i powiatu Międzychodzkiego, które są o wiele większe, niż o tym wspomniano. Między innymi Muzeum Zamek Opalińskich to dzieło ówczesnego wojewody, jak również Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach. Doktor W. Łęcki  zachwycał, pokazując naszą ziemię, powstały m.in. dwa punkty widokowe, w Łężeczkach i tzw. Góra Głazów w Sierakowie. Wszyscy jesteśmy wdzięczni za spuściznę naszego Honorowego Rektora. Starosta Rafał Litke pogratulował nowemu Honorowemu Rektorowi Z. Szkutnikowi i życzył mu przyjemności w pełnieniu tej funkcji. UTW Międzychód z pewnością będzie się nadal rozwijał. Szlak Wielka Pętla Wielkopolski jest polecany, można podziwiać okolice z innej perspektywy. Działalność Stowarzyszenia UTW to jest bycie solą ziemi. Seniorzy przychodzą tutaj, aby się spotykać, aby aktywnie uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach. Są inspiracją dla młodszych, więc wszyscy chcą, aby ten zespól nie gasł.

Prezes M. Furchert udzieliła głosu v-ce przewodniczącemu Rady Miasta, Ryszardowi Sulejowi oraz burmistrzowi Krzysztofowi Wolnemu. Burmistrz Krzysztof Wolny podkreślił, że zmiany są elementem ożywienia, generują nowe wyzwania. Złożył na ręce dr Z. Szkutnika list gratulacyjny. V-ce przewodniczący Ryszard Sulej wyraził zadowolenie, że Honorowym Retorem został dr Z. Szkutnik,  który był jego wykładowcą na uczelni i życzył owocnej współpracy i pomyślności.

V-ce prezes Irena Wapniarz zaprosiła obu rektorów do wręczenia indeksów 9 nowym członkom naszego UTW w osobach:

Maria Bartkowiak, Jadwiga Grzesiecka, Zyta Konieczna, Bogdan Mleczak, Maria Napierała, Aurelia Podgruszewska, Jerzy Podgruszewski, Maria Spychała, Wojciech Woźny.

Irena Wapniarz odczytała tekst ślubowania, które studenci potwierdzili słowem : „ślubujemy”. Po wręczeniu indeksów I. Wapniarz przeczytała komunikaty.

Następnie odbył się wykład inauguracyjny Małgorzaty Ryńskiej- Łożyńskiej pt. „Baba z wozu, koniom lżej”. Wykład pełen przysłów i rozważań o ich treści. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią na naszej stronie internetowej.

Na zakończenie wystąpił powstały przed pół rokiem kwintet wokalny prowadzony przez instruktora CAK Teresę Cichosz. Członkowie zespołu mają od 13 lat do „trochę więcej” i zaprezentowali utwory wszystkim znane, w tym melodyjne utwory francuskie.

Na tym inaugurację roku akademickiego 2023/ 2024 zakończono.

 

Protokółowała: Iwona Klapczyńska

Możesz również polubić…