Zebranie Samorządu Studentów i Zarządu UTW

Corocznie, na początku semestru wiosennego –przyjęto w nazwie jako II semestr –odbywają się zwyczajowe zebrania Samorządu Studentów i Zarządu UTW. Zebranie prowadziła przewodnicząca Samorządu Studentów UTW Grażyna Kryger, wespół z pozostałymi jej członkami Ireną Wapniarz i Iwoną  Klapczyńską. Studentów reprezentowali wybrani starostowie poszczególnych grup, sekcji działających w strukturach UTW. Przewodnicząca podziękowała wszystkim starostom za ich społeczną pracę, zaznaczając, że wielu studentów niechętnie przyjmuje takie obowiązki. Prezes UTW M. Furchert przekazała informacje z odbytych zebrań Zarządu i podejmowanych różnych działań, aby mimo określonych uwarunkowań realizować przyjęty plan działań, który jest trochę skromniejszy, niż uprzednio. Przewodniczący Rady Programowej Lech Staszak szerzej naświetlił przedstawiony program II semestru, wskazując na trudności w pozyskaniu odpowiednich wykładowców. Wskazał, że Środowiskowy Dom Samopomocy chciałby nawiązać z UTW współpracę, nad którą warto się zastanowić. Przewodnicząca Samorządu Studentów zaproponowała organizację „Rajdu Międzychodzkiego Żaka”. Miałby to być rajd pieszy na terenie Międzychodu, z określonymi zadaniami. Szczegóły zostały przedstawione i przyjęte do akceptacji przez zgromadzonych. Zarząd UTW udzieli wsparcia. Poruszono wiele innych tematów, które wynikają z bieżącej sytuacji. Np. niepokoi bardzo niska frekwencja na wykładach; Walne Zgromadzenie nie jest organizowane dla Zarządu i inne. Protokół z zebrania ze szczegółowymi zapisami przedstawiono Zarządowi. „Trudno ludziom wyjść z domu. Okres pandemii spowodował zamknięcie się seniorów w czterech ścianach. Prosimy, aby jeden senior mobilizował drugiego do aktywności wśród ludzi”- to myśl przedstawiona przez G. Kryger.

Możesz również polubić…