Wykład starosty Rafała Litke – „Sytuacja w powiecie międzychodzkim – dokonania rok 2021 i zamierzenia rok 2022.”

Swoje wystąpienie starosta Rafał Litke oparł, przedstawiając wizualizację różnych dokonań na kilkudziesięciu slajdach, które były kolejno szerzej omawiane. Powiat w swoich strukturach organizacyjnych jest „gospodarzem”, m.in. szkół ponadpodstawowych – w Międzychodzie i Sierakowie, Szpitala Powiatowego w M-dzie, DPS w Łężeczkach i Piłce – Zamyślinie. W zakresie polityki społecznej, mieszkańcy powiatu wsparcie otrzymują poprzez działalność  PCPR, które otrzymało nową siedzibę, wyremontowaną kosztem p.655 tys.zł.  W zakresie rynku pracy organem jest Powiatowy Urząd Pracy. W ramach posiadanych środków, powiat dofinansowuje np. remont dróg, które są w powiatowym władaniu. Uczestniczy ponadto w organizację różnych imprez sportowych, kulturalno-oświatowych, przekazuje dotacje na sfinansowanie różnych prac konserwatorskich, np. w obiektach sakralnych. Powiat jest zaangażowany również we wstępnym Stadium Planistycznym rewitalizacji linii kolejowej Międzychód- Poznań. Starosta wskazał, że w bieżącym roku otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2,3 mln zł.  na remont drogi Czynu 600-lecia. Koszt wg. zmieniających się cen będzie o wiele wyższy. Były też pytania do starosty, na które udzielał odpowiedzi.

Możesz również polubić…