Debata „Bezpieczny Senior”

W dniu 09.11.2023r. z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie odbyła się debata „Bezpieczny Senior”.
Przybyłych powitał vice prezes Lech Staszak, który odczytał komunikaty (do wglądu na tablicy UTW i w biurze UTW) i poinformował, że przed debatą odbyło się zebranie Samorządu Studentów, na którym dokonano wyboru Rady Samorządu Studentów na r.a. 2023/2024 w składzie:
1. Irena Wachowiak – przewodniczący
2. Maria Sroka – vice przewodniczący
3. Ewa Stachowiak – sekretarz
Następnie przystąpiono do debaty. Otrzymaliśmy ankietę uczestnika debaty społecznej do wypełnienia.

Debatę przeprowadzili:
– mł. asp. Justyna Rybczyńska – moderator debaty
– st. asp. Jarosław Chojan – Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Międzychodzie. Tematyka: Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym
– Policjantki Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej KPP w Międzychodzie
– asp. sztab. Monika Galas. Tematyka: Oszustwa
– asp. sztab. Olga Małecka, Tematyka: Przemoc
– Kierownik Inspektoratu ZUS w Międzychodzie p. Dagmara Wdowiak. Tematyka: Oszustwa.

Głos zabrał st. asp. Jarosław Chojan, który zajmuje się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Dzisiejszym zagadnieniem było bezpieczeństwo seniorów w odniesieniu do pieszych i rowerzystów. Wszyscy znamy przepisy dot. pierwszeństwa i mamy prawa użytkownika ruchu drogowego, jednakże bardzo ważna jest ostrożność. Trzeba przewidzieć, że inne osoby biorące udział w ruchu drogowym mogą popełnić błąd. Dlatego uważnie należy obserwować, co się dzieje, rozejrzeć się i upewnić, że nie ma niebezpieczeństwa. Jeśli zamierzamy przejść przez pasy, zorientujmy się, czy kierowca pojazdu nas zauważył, niewskazane jest nagłe wejście na pasy. W przypadku rowerzystów seniorów bardziej bezpieczne jest poruszanie się po chodniku niż na jezdni, jest mniejsze zagrożenie poważnego wypadku. Oczywiście po chodniku należy jechać ostrożnie, aby nie spowodować kolizji z pieszymi. Pamiętajmy, że roztropność pozwoli nam uniknąć wypadku.

Moderator udzielił głosu asp. sztab. Monice Galas, która opowiedziała zebranym o kampanii społecznej „Znam te numery”, organizowanej przez Komendę Główną Policji wspólnie z TV Plus oraz Fundacją „Pod Dębem”. Służy ona ochronie seniorów przed oszustwami za pośrednictwem rozmowy telefonicznej poprzez uświadamianie niebezpieczeństw i udzielanie porad w celu uniknięcia oszustw, a tym samym często utraty dorobku całego życia seniora. Najczęstsze są oszustwa „na policjanta”, „na wnuczka”, „na urzędnika – US, Bank, ZUS itp.”, a także prośby o pomoc finansową w trudnych sytuacjach życiowych.
Aby uchronić się prze oszustwem:
– Ustalamy z bliskimi hasło-klucz, wtedy jesteśmy pewni, że to nasz bliski, a nie osoba podszywająca się
– Nie ufamy – sprawdzamy, z kim rozmawiamy. Zadajemy pytania, które nas upewnią, z kim rozmawiamy
– Nie klikamy w linki i nie odpowiadamy na nieznane smsy, to może być próba wyłudzenia danych lub wprowadzenia wirusa
– Nie podajemy żadnych numerów, loginów i haseł, tylko oszuści o to poproszą
– Zachowujemy ostrożność przy zawieraniu nowych znajomości – nie udzielamy pochopnie pomocy finansowej
– Tworzymy Listę Wsparcia – kontakty do osób, którym ufamy, trzymamy te kontakty pod ręką.
– Nie wierzymy obcemu, że rozmowa jest poufna, lecz powiadamiamy naszych najbliższych o rozmowie
– Poznajemy swojego Dzielnicowego – możemy skorzystać z aplikacji mobilnej „Moja Komenda”. Tam znajdziemy dane, kto jest naszym Dzielnicowym. W razie próby oszustwa lub oszustwa możemy zgłosić się po pomoc.

Poznajmy naszego Dzielnicowego, zajrzyjmy do aplikacji, tam poznamy szczegóły.
Międzychód
Rejon Nr 1 – st. asp. Maciej Pawlicki
Rejon Nr 2 – asp. Paweł Makowiak
Rejon Nr 3 – asp. Mirosław Piosik
Rejon Nr 4 – sierż. sztab. Paweł Tomaszewski
Sieraków Wlkp., Kwilcz i Chrzypsko Wlkp.
Rejon Nr 1 – sierż. sztab. Mariusz Szubert
Rejon Nr 2 – asp. sztab. Dariusz Nowak
Rejon Nr 3 – asp. Lidia Skrzypczak
Rejon Nr 4 – asp. sztab. Dawid Synoradzki

Moderator udzielił głosu asp. sztab. Oldze Małeckiej, która przedstawiła problem przemocy w rodzinie. Zwróciła uwagę na fakt, że przemoc ma różne oblicza i nie zdajemy sobie sprawy, że jej doświadczamy. Co to jest przemoc domowa? To jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej.
Formy przemocy
– fizyczna – naruszenie nietykalności fizycznej
– psychiczna – naruszenie godności osobistej
– seksualna – naruszenie intymności
– ekonomiczna – naruszenie własności
– przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej
– zaniedbanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich
Sprawca ukrywa to, w jaki sposób traktuje swoich biskich. Podejmuje też działania, aby „ofiara” nie miała bliskich osób, którym mogłaby opowiedzieć o swojej sytuacji i uzyskać od nich wsparcie. Osobą doznającą przemocy może być każdy z nas. A ofiara najczęściej milczy i godzi się na przemoc. Tak nie powinno być.
Gdzie szukać pomocy?
– Policja, tel. 112
– Prokuratura
– Ośrodek Pomocy Społecznej
– Niebieska Linia, tel. 800 120 002
– Służba Zdrowia
Jeżeli zauważymy przemoc wobec innej osoby w jej rodzinie, reagujmy, nie pozostawiajmy jej bez pomocy.
Moderator udzielił głosu Kierownikowi Inspektoratu ZUS p. Dagmarze Wdowiak, która przede wszystkim zapewniła, że urzędnicy z ZUS nie przychodzą do domu klienta i nie proszą o podanie jakichkolwiek danych w rozmowie telefonicznej. Inicjatorem ewentualnego spotkania jest klient, czyli my. Należy zawsze upewnić się poprzez zainicjowaną rozmowę telefoniczną z placówką ZUS. P. Dagmara Wdowiak zachęciła także do zakładania konta bankowego, tzw. podstawowego rachunku płatniczego, aby zabezpieczyć posiadane środki.
Otrzymaliśmy od organizatorów ulotki pomocne dla seniorów, związane z debatą:
1. Aplikacja mobilna „Moja Komenda”
2. Poznaj ich numery i nie daj się oszukać („Znam te numery”)
3. Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa

Debata była bardzo potrzebna i przygotowana profesjonalnie. Na pewno pomocna dla seniorów, którzy chcą czuć się bezpiecznie. Z pewnością będziemy bardziej ostrożni niż dotychczas. Poczucie bezpieczeństwa wynika także z tego, że wiemy teraz dużo więcej i możemy zwrócić się w naszych sprawach do odpowiednich instytucji i służb. Myślę, że ten obszerny materiał na naszą Witrynę był niezbędny, gdyż ze względów zdrowotnych nie wszyscy studenci mogli uczestniczyć w debacie.

Vice prezes Leszek Staszak podziękował organizatorom debaty. Następnie zaprosił na scenę grupę sceniczną „Feniks”, która przygotowała program artystyczny z okazji Święta Niepodległości Polski, przypadającego 11. listopada. Grupą opiekuje się p. Oleksandr Matiashuk. Układ taneczny opracowała p. Elżbieta Staręga.

Zapraszamy na kolejny wykład w dniu 30.11.2023r. – Poznań jako „miasto grzechu” w świetle rankingu „Gazety Wyborczej” i gwary poznańskiej.

Możesz również polubić…