Walne zebranie członków UTW

W dniu 26.10.2023r. odbyło się Walne sprawozdawcze zebranie członków Stowarzyszenia UTW  w Międzychodzie za r.a. 2022/2023.

Sprawozdanie prezesa Zarządu Marii Furchert z działalności Stowarzyszenia UTW przedstawiła vice prezes Irena Wapniarz.

W r.a. 2022/2023 odbyło się 15 wykładów/spotkań. Informacje wraz ze zdjęciami zamieszczone są na naszej stronie internetowej.

Przez cały rok akademicki odbywały się zajęcia przedmiotowe, prowadzone w 11 sekcjach, w 17 grupach:

 1. Język angielski (mgr Małgorzata Koszyca) – 2 grupy
 2. Język niemiecki (mgr Iwona Klapczyńska)
 3. Gimnastyka rehabilitacyjna (mgr Anna Pakuła) – 2 grupy
 4. Sekcja informatyczna (mgr Ewa Bartosiewicz-Matuszak i mgr Anna Orzeł)
 5. Sekcja malarska (mgr Grażyna Cacak-Matysik)
 6. Sekcja kulinarna (mgr Elżbieta Mysiak i Ewelina Zaborowska) – 3 grupy
 7. „Złota rączka” (Grażyna Kowalkowska)
 8. Sekcja turystyczna (Leszek Czachowski)
 9. Sekcja wokalna (Oleksandr Matiashuk)
 10. Sekcja taneczna (mgr Elżbieta Staręga)
 11. Sekcja brydża sportowego „Zielony stolik” (mgr Jerzy Krawiecki i Leszek Czachowski)
 12. Sekcja brydża dla początkujących (mgr Grażyna Kryger)
 13. Scrabble (Halina Dobkiewicz)

Wykładowcami oraz prowadzącymi sekcje byli nasi studenci, pracujący jako wolontariusze, stąd należą się szczególne podziękowania. Są to:

 1. Małgorzata Koszyca – lektorat języka angielskiego
 2. Grażyna Cacak-Matysik – sekcja malarska
 3. Grażyna Kowalkowska – sekcja „Złota rączka”
 4. Jerzy Krawiecki, Leszek Czachowski – sekcja brydża sportowego „Zielony stolik”
 5. Grażyna Kryger – sekcja brydża dla początkujących
 6. Halina Dobkiewicz – scrabble
 7. Leszek Czachowski – sekcja turystyczna

Wznowiliśmy czytanie bajek dla przedszkoli. Bajki czyta 7 studentek:

 1. Przedszkole Bielsko – Iwona Klapczyńska i Halina Woźna
 2. Przedszkole integracyjne ul. W. Iczka – Irena Wapniarz i Irena Wachowiak
 3. Przedszkole im. Kubusia Puchatka i Miłośników Przyrody – Mariola Pawlak i Irmina Pospieszała
 4. Przedszkole im. Jana Brzechwy – Barbara Agaciak

Sekcja „Złota rączka” nawiązała współpracę ze środowiskowym Domem Samopomocy w Międzychodzie i dzięki życzliwości dyrekcji zajęcia odbywają się tam 1 raz w miesiącu.

Studenci korzystają również 1 raz w miesiącu z wyjazdu na pływalnię do Międzyrzecza. Dwukrotnie byliśmy na termach w Tarnowie Podgórnym (organizatorzy: Danuta Ewiak, Barbara Górka, Małgorzata Anna Koszyca)

Wyjazdy grupowe:

Dwukrotnie wyjechaliśmy na spektakl do teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

W październiku wybraliśmy się na grzybobranie (opiekun Włodzimierz Poraszka, życzliwość ze strony Nadleśnictwa).

Inne wyjazdy studentów w r.a. 2022/2023:

– spotkanie sportowo-integracyjne na Łowisku „Sazan” –  95 osób.

– dwudniowa wycieczka do Łodzi – 43 osoby.

– wycieczka do ZUO Clean City.

– wyjazd do Drawieńskiego Parku Narodowego – 51 osób. Przewodnikiem był dr. Wł. Łęcki.

Zaplanowany Wielkopolski Turniej Brydża Sportowego przełożono na kolejny rok akademicki. Odbył się w dniu 21.10.2023r., udział w nim wzięli przedstawiciele UTW z Gorzowa Wlkp., Leszna, Piły, Wolsztyna i Międzychodu.

W czasie wakacji grupy seniorów wypoczywały nad morzem: w Mrzeżynie od 10.do 17.06.br. i w Grzybowie od 29.08. do 5.09. br. Poza tym 21 studentów odpoczywało na Malcie (02.10.-09.10.23r.).

Materiały na stronę internetową i do Informatora Międzychodzkiego przygotowywali Zygmunt Furchert i Iwona Klapczyńska. Zachęcamy do zajrzenia na stronę www.utw.miedzychod.pl. Materiały o UTW można także pozyskać logując się na Facebooku; to konto prowadzi kol. Ewa Popiel. Relacje zdjęciowe z wykładów i spotkań przesyła kol. Roman Gawron.

Nasza różnorodna działalność nie byłaby możliwa bez życzliwości i wsparcia naszych sponsorów. Otrzymujemy pomoc finansową oraz możliwość korzystania z pomieszczeń do zajęć. Dziękujemy  Radzie i Zarządowi Powiatu, Radzie Miejskiej i burmistrzowi Międzychodu, pani dyrektor ZUO Clean City w Mnichach, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Międzychód, pani dyrektor PBiCAK w Międzychodzie, pani dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzychodzie, Przedsiębiorstwu „Schedpol”, Pani Aleksandrze Marciniak z firmy MARBO, Klubowi Seniora „Złoty Wiek”.

Prezes UTW Maria podziękowała studentom za przyczynianie się do rozwoju naszego UTW,  Samorządowi Studentów i Starostom sekcji, członkom Komisji Rewizyjnej i  Sądu Koleżeńskiego za współpracę, członkom Zarządu UTW: Leszkowi Staszakowi, Irenie Wapniarz, Małgorzacie Annie Koszyca, Iwonie Klapczyńskiej, Alicji Prokopczuk, Aldonie Woźnej, Barbarze  Agaciak, Hannie Kańdulskiej, Janowi Mojżeszewiczowi  za pracę w wolontariacie na rzecz UTW, Annie Jarczyńskiej i Mardze Flajszer za prowadzenie biura UTW.

Program działania Stowarzyszenia UTW w r.a. 2023/2024 przedstawił vice przewodniczący Leszek Staszak. Kontynuacja dotychczasowej działalności na rzecz seniorów w celu uzupełnienia i aktualizowania wiedzy, poznawanie osiągnięć nauki, rozwijania indywidualnych talentów i pasji. Udzielanie wsparcia i stwarzanie okazji do włączenia się słuchaczy do działań na rzecz drugiego człowieka.

Stan studentów na dzień dzisiejszy: 199.

Fot. R. Gawron

 

 

 

 

 

 

Możesz również polubić…