Konferencja „Pomoc społeczna – w kierunku profesjonalnych działań”

W dniu 21.11.2023r. z okazji Ogólnopolskiego Dnia Pracownika Socjalnego odbyła się – zainicjowana przez międzychodzki Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) i Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) – pod patronatem Burmistrza Międzychodu konferencja pt. „Pomoc społeczna – w kierunku profesjonalizacji działań”. W konferencji wzięły udział studentki naszego UTW: Irena Wapniarz, Małgorzata A. Koszyca, Aldona Woźna, Barbara Agaciak i Iwona Klapczyńska.

Gości powitała moderatorka p. Krystyna Dudarska. Na początku posłuchaliśmy utworu solowego pt. „Łatwopalni” w wykonaniu solistki Martyny.

Następnie głos zabrały p. Aneta Gierszewska – kierownik OPS-u i p. Katarzyna Marciniak – kierownik ŚDS-u. Wyraziły uznanie dla pracy  pracowników socjalnych i zaprosiły do prezentacji w PowerPoint.

Dzień 21 listopada jest dniem, kiedy można uhonorować pracę ludzi i instytucji pomocy społecznej. Przybyli na konferencję goście wręczyli paniom symboliczne wiązanki kwiatów i złożyli życzenia: burmistrz Międzychodu p. Krzysztof Wolny, Starosta Powiatu p. Rafał Litke, koordynator klubów seniora p. Julita Kłosińska, dyrektor CAK p. Natalia Czarnecka, która dodatkowo pogratulowała pomysłu zorganizowania konferencji.

Moderatorka konferencji p. Krystyna Dudarska podziękowała za życzenia. Podkreśliła, że nasze społeczeństwo boryka się z licznymi problemami społecznymi. Przemoc, starzenie się, ubóstwo, wykluczenie, nieporadność, bezrobocie i wiele innych. Ważna jest współpraca wielu instytucji w tym kierunku, aby pomóc tym, którzy tego potrzebują, a sami sobie nie poradzą.

OPS przeprowadził diagnozę i mogliśmy zapoznać się z nią poprzez prezentację w PowerPoint. Strategie rozwiązywania problemów społecznych na lata 2023-2027 przygotowała p. Katarzyna Królak – pracownik opieki społecznej. Diagnoza niezbędna jest do tego, aby jak najlepiej i efektywnie pomagać ludziom w razie problemów życiowych. Dokonano analizy problemów społecznych naszego środowiska, oceny warunków życia z uwzględnieniem wielu aspektów.

Realizatorzy strategii to liczne instytucje, które ze sobą współpracują: Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Punkt Konsultacyjny i do spraw uzależnień i Punkt ds. przemocy, Środowiskowy Dom Samopomocy, Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, szkoły i przedszkola, w tym pedagodzy, Urząd Miasta i Gminy Międzychód, sołtysi.

Realizacja licznych zadań nie byłaby możliwa bez pomocy partnerów. Partnerami współrealizującymi strategię mogą być: organizacje pozarządowe realizujące zadana spójne z celami strategii, Komisja Społeczna przy Radzie Miejskiej Gminy, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Kuratorski Służby Sądowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i poradnie zdrowia psychicznego, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, Powiatowa Rada Rynku Pracy.

Kolejna prezentacja poświęcona była Działaniom pomocowym w gminie Międzychód. Zapoznaliśmy się ze strukturą wsparcia społecznego na poziomie lokalnym. Uczestniczą w tym liczne instytucje, organizacje, stowarzyszenia, a także osoby prywatne.

Kolejna prezentacja pt. „Czy w kryzysie można się odnaleźć” przybliżyła obecnym działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzychodzie. ŚDS zajmuje się:

– rehabilitacją społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi,

– reintegracją uczestników zajęć ze środowiskiem lokalnym,

– organizowaniem samopomocy oraz kompleksowego wsparcia w środowisku.

W realizacji celów pomocni są partnerzy: władze samorządowe, organizacje pozarządowe, osoby prywatne, ośrodki kultury, szkoły, przedszkola, służba zdrowia itd. Podsumowując prezentację P. Katarzyna Marciniak podkreśliła, że nam wszystkim potrzeba dwóch rzeczy: uważności i życzliwości.

Nasze UTW chętnie integruje się z podopiecznymi ŚDS. Podjęliśmy się współpracy i nasza sekcja „Złota Rączka” uczestniczy 1 raz w miesiącu we wspólnych warsztatach. Dziękujemy za życzliwość i gościnność.

W czasie konferencji przedstawiono nagrania video – wypowiedzi dzieci, seniorów z klubów  seniora i podopiecznych ŚDS w odniesieniu do pomocy społecznej.

Solistka Martyna wykonała piosenkę „Bo jesteś ty”.

Organizatorzy gościli także Pana Tomasza Szweda, pedagoga, który w swojej prezentacji „Zrozumieć człowieka. człowieka” rozważał stosunek człowieka do człowieka. Jest to najważniejsze dla pracownika socjalnego, którego powinna cechować empatia, otwartość i życzliwość dla ludzi. Istotne jest całościowe podejście do człowieka, a nie tylko jego pojedynczy przypadek. Współpraca instytucji jest bardzo ważna, gdyż ułatwia diagnozę potrzeb danego człowieka. Szkoda, że czasem system zabiera dużo czasu związanego z dokumentacją. Nie jest to łatwa praca i pracownikom socjalnym należy się szacunek, uznanie i podziękowanie.

Usłyszeliśmy także nagrania trzech przejmujących historii zwykłych ludzi, którzy znaleźli pomoc w trudnej sytuacji życiowej.

Konferencję dotycząca pomocy społecznej przygotowano wzorowo. Dopiero teraz przekonaliśmy się, jak mało na ten temat wiedzieliśmy, jak wiele instytucji i osób prywatnych jest w to zaangażowanych. Chcemy, żeby ludzie w naszym społeczeństwie wiedzieli, że mogą liczyć na pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach, kiedy sami nie mogą sobie poradzić. Opracowana strategia w tym pomoże.

Nie bądźmy obojętni. Jeżeli zauważymy, że ktoś potrzebuje pomocy, nie może sobie poradzić, jest zagubiony, ma trudną sytuację, podajmy pomocną dłoń, pomóżmy to rozwiązać. Tak naprawdę nie wiemy, czy i my kiedyś nie będziemy potrzebować wsparcia i pomocy.

Możesz również polubić…