Problemy psychiczne dorosłości

W dniu 16.05.2024r. odbył się wykład mgr Krystyny Dudarskiej pt. „Problemy psychiczne dorosłości”, w ramach współpracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzychodzie z naszym UTW.

Przed wykładem nastąpiła wyjątkowa chwila. Prezes Maria Furchert złożyła serdeczne życzenia naszemu studentowi Edwardowi Szuflakowi, który w tym roku obchodzi swoje 90-te urodziny. To była wzruszająca dla wszystkich chwila. Kol. Edward Szuflak od początku aktywnie uczestniczy w działaniach naszego UTW i przez wiele lat był starostą sekcji brydża sportowego. Nadal uczestniczy aktywnie w życiu naszego UTW.

Wykład dotyczył zaburzeń psychicznych okresu dorosłości. Omówione zostały problemy wynikające z niepełnosprawności intelektualnej, schizofrenii, depresji. Przedstawione zostały także zaburzenia występujące głównie w okresie senioralnym: otępienie, problemy nerwicowe, problemy poznawcze i emocjonalne, zespół Diogenesa i zespół zachodzącego słońca.

Dziękujemy serdecznie za wykład. Nie należy wstydzić się, że my lub ktoś z naszego otoczenia ma tego typu problemy. Ważne jest, aby sygnalizować występujące nieprawidłowości i nie przechodzić obojętnie obok osób, u których zauważymy, że coś się z nimi dzieje. Są przecież specjaliści i leki, które pomogą poprawić standard życia osób z problemami psychicznymi. Najgorsza jest samotność osoby cierpiącej z powodu problemów psychicznych. Na załączonych do notatki zdjęciach podane są numery telefonów i można zrobić pierwszy krok i po prostu zatelefonować.

Dziękujemy serdecznie p. Krystynie Dudarskiej za wolontariat!

Fot. R. Gawron.

Możesz również polubić…