Spotkanie Burmistrza z UTW

n115 marca 2018 r. – Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny spotkał się za studentami UTW, którym zaprezentował temat – Efekty działań proinwestycyjnych w roku 2017 i planowane zamierzenia na rok 2018.

Posługując się prezentacją multimedialną przedstawił zagadnienia takie jak – wzrost dochodów przy spadającym zadłużeniu, wzrost inwestycji, wydatki inwestycyjne w latach 2015-2018.

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2017 roku – budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie, budowa obwodnicy Łowynia, modernizacja plaży przy Jeziorze Mierzyńskim, kolejny etap budowy dróg na Os. Słowiańskim w Bielsku, przebudowa strażnicy OSP w Kamionne, w Mokrzcu i remont w Zatomiu Nowym, budowa placu zabaw w Dzięcielinie i Mierzynie oraz rewitalizacja parku w Muchocinie, przebudowa ul. Nadjeziornej, ul. Krótkiej, ul. Siennej w Międzychodzie, budowa 12 nowych mieszkań komunalnych przy ul. Polnej w Międzychodzie, przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej, nowa pracownia komputerowo-językowa i fizyko-chemiczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie oraz pracownia językowa w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzychodzie, remont łazienek w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie.

Następne przedstawione informacje to – najważniejsze efekty działań proinwestycyjnych – firma Marmite (Łowyń, dawny Christianapol), oraz firma Balco przy obwodnicy w Łowyniu. Ponadto już w 2018 roku w Gorzyniu powstawać będzie firma Polipol.

Prelegent przedstawił także najważniejsze zamierzenia inwestycyjne na 2018 rok – ukończenie budowy przedszkola przy ul. św. Jana Pawła II, ukończenie n2budowy obiektu lekkoatletycznego na boisku Szkoły Podstawowej nr 2, ukończenie kolejnego etapu rewitalizacji plaży w Mierzynie (budynek przy plaży), budowa odcinka ulicy Polnej, dokończenie przebudowy remizy OSP w Kamionnie, rozpoczęcie rewitalizacji Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie.

Ponadto zostaną zrealizowane – budowa nawierzchni ul. Cmentarnej (II część), przebudowa nawierzchni drogi Kolno – Sady, budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych, budowa dróg na Osiedlu Słowiańskim w Bielsku, wykonanie projektu budowy drogi z Zamyślina do Piłki, wsparcie dla stowarzyszeń w kwocie ponad 1 mln zł.

Prorodzinne działania gminy – darmowe przedszkola, wyprawki, darmowa nauka pływania, dopłata do ścieków, becikowe dla ciąży mnogich.

Na koniec tego obszernego wykładu Burmistrz odpowiadał na pytania słuchaczy.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *