Inauguracja roku akademickiego 2021-2022

Po ponad rocznym oczekiwaniu, wreszcie studenci międzychodzkiego UTW mogli się spotkać na uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego 2021-2022. Roku, który inauguruje początek obchodów 16-lecia działalności. Warto przypomnieć, że…”ostatni raz spotkaliśmy się na wykładzie 5 marca 2020r. i od tego momentu mieliśmy – przymusowo wydłużone wakacje…” Szerzej było to przedstawione w wystąpieniu prezes UTW. Dzisiaj znowu jesteśmy razem, choć przed nami jest trudny również okres. Są niepokojące informacje o wzroście zachorowań, ale miejmy nadzieję, że mimo  wielu mogących zaistnieć  przeszkód wspólnie wykonamy przyjmowany program. Niech ten  przedłużony jubileuszowy rok spowoduje, że upłynie pod znakiem wytrwałości i wspólnego zaangażowania w osiągnięciu sukcesu. Zmieniony trochę program inauguracji zapoczątkowała sekcja wokalna UTW utworem Gaude Mater Polonia pod kierunkiem Teresy Cichosz. Utwór fortepianowy Fryderyka Chopina wykonany przez młodego  pianistę Alana Rembacza „Polonez A- dur”, był również dedykowany pamięci o tych studentach, którzy w okresie pandemii odeszli z naszego grona na „wieczny spoczynek”. Ich nazwiska odczytał w-ce prezes Wł. Poraszka. Władze naszej uczelni za stołem prezydialnym reprezentowali – prezes M. Furchert, w-ce prezes Wł. Poraszka oraz dr Paweł Simmler – pełnomocnik Rektora ds. rozwoju uczelni patronackiej –  Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu.  Życzenia władzom uczelni oraz studentom zabierając  głos składali m.in. zaproszeni goście – starosta Rafał Litke, wiceburmistrz Rafał Ciszewicz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Dariuszem Nowakiem oraz w imieniu CAK Karolina Grocholewska. Wszyscy życzyli zadowolenia i wytrwałości  w tej społecznej działalności. W trakcie uroczystości wręczono indeksy czterem  z sześciu nowym studentom. Ponadto, za długoletnie prowadzenie księgowości UTW w ramach wolontariatu, uroczyście złożono podziękowanie kol. Kazimierze Tonak, która otrzymała stosowny bukiet kwiatów, mały  upominek, a to wszystko z gromkimi brawami od zgromadzonych studentów. Młody pianista Alan Rembacz wykonał jeszcze dwa utwory fortepianowe, a sekcja wokalna UTW wstępną część uroczystości zakończyła  odśpiewaniem  „Gaudeamus Igitur” ,również pod kierunkiem Teresy Cichosz. Kolejnym punktem inauguracji był wykład dr Pawła Simmlera pt. „Współczesny szpieg – mit czy rzeczywistość”. Wykładowca jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych UAM, doktorem nauk humanistycznych, politologiem. Obecnie adiunktem, pełnomocnikiem Rektora ds. rozwoju WSUS w Poznaniu. Jest autorem wydanej w 2018 r. książki „Krym – znikający Półwysep”, której egzemplarz po wykładzie wręczył dla tut. UTW. Wykład ciekawy, gdyż o takiej tematyce jak szpiegostwo, nigdy nie było. Na podstawie slajdów przedstawiał tych, których historia zapisała w tej działalności. Interesuje się tymi zagadnieniami,  i w szerszym ujęciu działaniami na wschodzie. Główne bazy i wiodące centrale wywiadu, szpiegostwa i podobnych działań to: CIA-USA; MI6 – Wlk. Brytania; GRU- Rosja; BND – Niemcy;  Mossad – Izrael. Rola szpiega jest różna i odmienna w wielu działaniach. To temat szeroki  w dobie rozwoju różnych zdobyczy gospodarczych i nie tylko, jest niezwykle udoskonalany. Domena wywiadu wojskowego, gospodarczego, ekonomicznego i technologicznego – to często działania nazywane potocznie „biały wywiad – białe kołnierzyki”. Przed wykładem studencki pobierali plan pracy na I semestr br. i rozkład zajęć w poszczególnych grupach.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *