Wykład „Woda na pustyni”

24.03.2022r. – wykład „Woda na pustyni”, który wygłosił i temat udokumentował kilkudziesięcioma slajdami prof. dr hab. Tadeusz Baranowski. Wykładowca jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W swoim przekazie skupił się na historycznym przedstawieniu, jak w przeszłości pozyskiwano wodę, głównie na terenach pustynnych i wysokogórskich. Jakimi sposobami  wodę -to cenne źródło życia było pozyskiwane. Jak odbywał się transport wody na pustyni, jakie studnie budowano, m.in. jak zagubiona cywilizacja Majów korzystała z ujęć wody, jakie akwedukty w tamtych latach budowano i wiele innych sposobów pozyskiwania wody. Przedstawiając  tematyczne slajdy, profesor oparł je własnych naukowych opracowaniach, gdyż osobiście w nich uczestniczył. W tamtych wiekach  woda była w większości spożytkowana przez ludzi i ich zwierzęce otoczenie. Obecnie, jak wskazał, przy wciąż rosnącym zapotrzebowaniu wody dla ludzi, przemysłu i innych użytkowników dla wielu krajów zaczyna być  „środkiem deficytowym”. Już w obecnej chwili w Polsce, w większości kraju z braku opadów, sprawa wody zaczyna nabierać większego znaczenia.

 

Możesz również polubić…