Spotkanie w ZUO Clean City w Mnichach

W dniu 25 maja 2023r. grupa studentów naszego UTW udała się na spotkanie do ZUO Clean City w Mnichach. Wiemy, że tony śmieci trzeba poddać segregacji i recyclingowi i z zaciekawieniem oczekiwaliśmy informacji na ten temat. Trzy Panie – Dyrektor ZUO Clean City Dorota Dżendżera-Kaczmarek, Manager ds. Komunikacji i PR Dominika Pupkowska-Bral oraz Specjalista ds. administracyjno- gospodarczych Iwona Tonak powitały nas serdecznie i towarzyszyły nam w zwiedzaniu zakładu.

Firma ZUO CLEAN CITY Sp. z o.o. powstała w 2002r. W międzyczasie jej działalność rozwijała się i dziś jest ona jednym z trzech przedsiębiorstw prężnie działających w Polsce i wchodzących w skład grypy Sireco.

Zakład oferuje kompleksowe usługi, w ten sposób pomaga firmom, instytucjom i osobom prywatnym, aby w szybki i oszczędny sposób pozbyć się niepotrzebnych odpadów. Spółka dysponuje specjalistycznymi i nowoczesnymi samochodami. W ofercie można znaleźć zamiatarki w ramach usług publicznych.

Na terenie instalacji w Mnichach świadczone są usługi:

– odbiór i transport odpadów

– sortowanie odpadów komunalnych oraz doczyszczanie surowców wtórnych

– odzysk odpadów – recycling oraz produkcja paliwa alternatywnego RDF

– kompostowanie bioodpadów i produkcja polepszacza gleby

– składowanie odpadów.

Celem firmy jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych poprzez stopniowe ich unieszkodliwienie w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania. Dlatego priorytetem jest edukacja ekologiczna oraz promowane selektywnego zbierania odpadów wśród lokalnych społeczności.

Prace związane z zagospodarowanie odpadami odbywają się w sortowni odpadów, wyposażonej w zaawansowany technologicznie sprzęt, obsługiwany przez wykwalifikowany personel. Praca niewątpliwie bardzo trudna i tutaj nasuwa się myśl, że każdy z nas powinien poważnie potraktować temat zagospodarowania odpadów, których ilość nieustannie rośnie.

Po zwiedzeniu zakładu udaliśmy się do Mniszek, do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej. Tam przy kawie i smacznych kanapkach wywiązała się dyskusja. Temat bardzo ważny dla każdego mieszkańca naszej planety. Podsumowaliśmy, że ważna jest edukacja społeczeństwa w tym zakresie, nie tylko w sprawie segregowania, ale także w sprawie ograniczenia ilości odpadów.

Dziękujemy za oprowadzenie po zakładzie i za cenne informacje o zasadzie i celach działania spółki.

Możesz również polubić…