Zakończenie roku akademickiego 2022/2023

W dniu 02.06.2023r.w sali widowiskowej  BPiCAK w  Międzychodzie studenci międzychodzkiego UTW zainaugurowali zakończenie  roku akademickiego 2022/2023 tradycyjnym „Gaude Mater Polonia”. Zebranych na sali gości i studentów powitał Lech Staszak, Przewodniczący Rady Programowej –  v-ce prezes.

Naszą uroczystość uświetnili swoim przybyciem: Rafał Litke – starosta międzychodzki, Ryszard Sulej – z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej, Krzysztof Wolny – burmistrz  Miasta i Gminy, Natalia Czarnecka – dyrektor BPiCAK, Bartosz  Cemborowski – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1, Lech Jankowiak – przedstawiciel Nadleśnictwa, Katarzyna Dobkiewicz – przedstawicielka ZUO Clean City, Teresa Cichosz – instruktor CAK.

Następnie usłyszeliśmy  w wykonaniu Jana Spychały, solisty sekcji Akademii Piosenki CAK, dwie piosenki: „Modlitwa obozowa” i „Tylko dwoje nas ”.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie  przez prezes Marię Furchert sprawozdania z działalności UTW za rok akademicki 2022/2023. Była to rzeczowa informacja, która przypominała zebranym, jacy byliśmy aktywni mimo upływających lat, w tym już 17. roku działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po części oficjalnej nadszedł czas na złożenie nam, międzychodzkim studentom – seniorom, życzeń, które po kolei składali wszyscy obecni zaproszeni goście.  W ich wystąpieniach usłyszeliśmy wiele słów uznania dla działalności naszego UTW.  Zakończenie roku było też sposobnością, aby podziękować za współpracę i wspieranie działalności UTW dyplomami i symbolicznymi kwiatkami, które prezes wręczyła obecnym przedstawicielom: Rafałowi Litke – staroście; Krzysztofowi Wolnemu – burmistrz; Natalii Czarneckiej – dyrektor BPiCAK; Bartoszowi Cemborowskiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1; Lechowi Jankowiakowi – Nadleśnictwo M-d; Katarzynie Dobkiewicz – ZUO Mnichy; Krzysztofowi Sobkowskiemu – prasa lokalna i Teresie Cichosz – instruktor CAK. Prezes wręczyła także okolicznościowe dyplomy wraz z kwiatkiem studentom, którzy prowadzą zajęcia sekcji jako wolontariusze. To nasi studenci: Małgorzata Koszyca, Grażyna Kryger, Grażyna Cacak-Matysik, Grażyna Kowalkowska, Jerzy Krawiecki, Lech Czachowski i Halina Dobkiewicz.

Część oficjalną zakończyliśmy tradycyjnym ” Qaudeamus igitur”

W czasie przerwy można było obejrzeć na proscenium wystawę prac malarskich pod tytułem ”Pastele i ołówki” studenta naszej sekcji malarskiej, Zbigniewa  Prokopczuka.  Jak wynikło z rozmowy, miał on wiele lat przerwy w twórczości  z powodu licznych obowiązków zawodowych, ale teraz ma już czas na swoją pasję.

Mogliśmy obejrzeć także wystawę prac artystycznych z użyciem guzików, wykonanych przez podopiecznych z tutejszego  Środowiskowego Domu Samopomocy.

Uwieńczeniem uroczystości był występ naszych studentek i studentów – Grupy Scenicznej „FENIKS”, prowadzonej przez instruktora Oleksandra Matiaszhuka – która przygotowała utwory muzyczne solo i w grupach, a także układy taneczne. Nagrodzona została gromkimi brawami.

Po zakończonym letnim wypoczynku spotkamy się ponownie na inauguracji kolejnego roku akademickiego w dniu 28 września br. o godz. 17.oo – tradycyjnie w sali widowiskowej BPiCAK.

Fot. Roman Gawron

Możesz również polubić…