Wykład „Czy gwary wielkopolskie mogą przetrwać?”

Dnia 29.02.2024r. dr Bartosz Cemborowski wygłosił wykład pod tytułem „Czy gwary wielkopolskie mogą przetrwać? Od dawnej mowy ludu po dzisiejszą identyfikację regionalną”. Podczas referatu przedstawił zróżnicowanie językowe polszczyzny. Zaprezentował również zmieniające się na przestrzeni lat podejście do gwar wielkopolskich. Dawniej były one powodem do wstydu, kojarzyły się z językiem osób niewykształconych i uważane były za błędy językowe. Dziś w Wielkopolsce obserwujemy zupełnie inne podejście. Gwary zaczynają być powodem dumy i elementem identyfikującym Wielkopolan. Na zmianę jego postrzegania wpływają nowe media, szczególnie sieć internetowa, która zaczyna pełnić rolę narzędzia służącego do promocji gwar wielkopolskich. W ostatnim czasie szczególną popularność zyskały portale społecznościowe i memy internetowe. Formy komunikacji mogą być wykorzystywane zarówno przez miłośników gwar wielkopolskich, jak i nauczycieli czy dydaktyków, by w sukcesywny sposób promować lokalne dziedzictwo językowe. Przekłada się to na wzrastający prestiż gwar w XXI w. [notatka: dr B. Cemborowski]

Dziękujemy za ciekawy wykład. Myślę, że gwara jest czymś naturalnym i nie należy się jej wstydzić. Wybór pozostawiajmy rozmówcom…

Fot. Roman Gawron

Możesz również polubić…